O Indexu

Index.hr je najposjećeniji hrvatski digitalni medij. S milijun i pol posjetitelja dnevno jedini smo hrvatski portal u 1000 najposjećenijih web stranica na svijetu. Index je i više od portala: Index je najutjecajniji neovisni medij u Hrvatskoj.

Već 20 godina, naša je misija činiti Hrvatsku boljim mjestom, promicati slobode, uključivost, nenasilje i toleranciju, biti na strani slabijih, boriti se protiv korupcije i za transparentno trošenje javnog novca. I najvažnije: objavljivati istinu, ma kakva ona bila.

Naša priča

Index je osnovan 2002. u Zagrebu. 

Od siromašnog startupa Index je brzo izrastao u utjecajni neovisni medij, a u 20 godina i u jednu od 1000 najposjećenijih web adresa na svijetu.

Bilo je to burnih 20 godina u kojima smo razotkrivali neke od najvećih korupcijskih afera, smjenjivali neke od najgorih lopova, a zauzvrat dobivali udarce od vlasti koje bi malo koja kompanija preživjela.

Ne samo da nisu uspjeli ugasiti Index već smo u međuvremenu postali daleko najčitaniji neovisni medij, naposjećeniji web i najprofitabilniji portal, koji više ništa ne može uzdrmati.

A najbolje tek dolazi.